On July 20, 1969, humankind set foot on the moon. 12

from book

Това съдържание е платено, за повече информация виж Често Задавани Въпроси